Przepisy

Sejm zajął się zmianą ustawy o transporcie drogowym

środa, 08-06-2016
Nie boimy się przepisów dotyczących dobrej reputacji, bo robimy wszystko, by mieć ją jak najlepszą. Należy jednak powstrzymać pośpiech przy pracach nad projektem ustawy w tym zakresie – mówił  prezes ZMPD Jan Buczek na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej obradującej 8 czerwca 2016 r. nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym.

WĘGRY - informacja w zakresie przepisów drogowych i wyposażenia pojazdów

02.05.2016
W związku z pojawiającymi się watpliwościami w zakresie przepisów drogowych oraz wyposażenia pojazdów na terenie Węgier zamieszczamy innformację uzyskaną przez Ambasadę RP na Węgrzech. Poniższe informacje maja jedynie charakter sygnalny i nie są źródłem prawa.

Kary za odbiór regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe na terytorium Francji

środa, 09-03-2016
W ślad za wcześniejszymi informacjami oraz w związku z pojawiającymi się zapytaniami odnośnie egzekwowania kar za odbieranie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku  w kabinie pojazdu na terytorium Francji, na podstawie informacji przekazanej przez francuskie ministerstwo właściwe ds. transportu (Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie), uprzejmie informujemy że służby kontrolne na terytorium Francji rozpoczynają prowadzenie kontroli w tym zakresie.

Już obowiazuje pozostała część rozporządzenia nr 165/2014

wtorek, 08-03-2016
Od 2 marca 2016 r. zacznie obowiązywać druga część unijnego rozporządzenia nr 165/2014. Przepisy zakładają wprowadzenie tzw. inteligentnych tachografów oraz zdalnej kontroli naruszeń przez służby kontrolne.

Ryczałt za nocleg w kabinie - kolejny wyrok Sądu Najwyższego

wtorek, 10-11-2015
Ukazało się pisemne uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 15 września 2015 roku, dotyczącego ryczałtów za noclegi kierowców w ruchu międzynarodowym. Sędziowie uznali, że na poczet należnego kierowcy ryczałtu można zaliczyć wcześniej wypłacone mu przez pracodawcę świadczenia na podróż służbową, o ile łącznie nie były one niższe od należnych kierowcy.

Niemieckie myto od 7,5 tony - sprawdź na co uważać

wtorek, 06-10-2015

W dniu 1 października kierowcy samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 7,5 t powinni sprawdzić, czy zamontowane urządzenie pokładowe zostało prawidłowo ustawione do poboru opłat drogowych.

ADR treść umowy - dostępna na stronach MiR
Na stronach MiR umieszczona została Umowa ADR w wersji PDF (z możliwością wyszukiwania, kopiowania itp.).  

 

Kiedy funkcjonariusz ITD może pozbawić cię prawa jazdy?

poniedziałek, 21-09-2015

Jedno z często zadawanych pytań dotyczy sytuacji w jakiej inspektor Inspekcji Transportu Drogowego na trzy miesiące może pozbawić kierowcę prawa jazdy? W rozdziale 3 “Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami” ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w art. 135 wkazane są sytuacje w których może być dokonane zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące.

Strony