Przepisy

MiLoG: od 1 lipca 2017 r. zgłoszenie tylko online

Niemiecki Urząd Celny uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów MiLoG zrealizował swoją zapowiedź wprowadzenia zmian w formie zgłaszania delegowania pracownika (kierowcy), o której informowaliśmy w naszym wcześniejszym komunikacie ZMPD
Dotychczasowa forma wysyłania faksem zaświadczeń o delegowaniu od 1 lipca 2017 r. zostaje zastąpiona zgłoszeniem elektronicznym poprzez portal https://www.meldeportal-mindestlohn.de/