Przepisy

Kara dla przewoźnika po zebraniu rzetelnych dowodów - ciekawy wyrok WSA

wtorek, 17-03-2015

Główny inspektorat transportu drogowego może przekazać wojewódzkiemu inspektoratowi sprawę ukarania przewoźnika do ponownego rozpatrzenia, jeśli zabrakło kluczowych dowodów, np. przesłuchania zarządzającego transportem.

Powstanie elektroniczny rejestr przedsiębiorców transportu drogowego

sobota, 07-03-2015

Rejestr powstanie na bazie rejestrów funkcjonujących już w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (GITD), ewidencji prowadzonych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu. Celem nowelizacji ustawy o transporcie drogowym jest wdrożenie przepisów UE. Projekt znajduje się obecnie w konsultacjach publicznych.

Nie będzie trzeba okazywać zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu

środa, 18-02-2015

Od 2 marca 2015 r. dojdzie nowe odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 561/2006. Ponadto wreszcie zostanie ujednolicona kwestia kontroli wpisów manualnych na kartę kierowcy lub odręcznych na wykresówkę.

Stanowisko BPiRD KGP, poparte opinią prawną Biura Prawnego KGP, dotyczące obowiązku kierowania wniosku o ukaranie do sądu

wtorek, 27-01-2015

Postępowanie w sprawach o wykroczenia oparte jest m.in. na zasadzie celowości pozwalającej na ocenę, czy konieczne jest wniesienie do sądu wniosku o ukaranie, czy też za wystarczające można byłoby uznać zastosowanie wobec sprawcy wykroczenia pozakarnych środków oddziaływania. Tym samym, funkcjonariusz Policji w każdym przypadku zobowiązany jest podjąć decyzję, co do trybu postępowania wobec sprawcy wykroczenia.

Niemcy: stawka minimalna w transporcie - PODSUMOWANIE - stan na 9 stycznia 2015 r.

piątek, 09-01-2015

Zgodnie z informacjami uzyskanymi dotychczas (do dnia 9 stycznia 2015 r.) od niemieckiej administracji celnej oraz niemieckiego ministerstwa pracy, nowy przepis ma zastosowanie do zagranicznych operatorów transportu wykonujących działalność transportową na terytorium Niemiec (kabotaż, międzynarodowe operacje transportowe do i z Niemiec, tranzyt - komunikaty ZMPD z dnia 19 i 23 grudnia 2014 r.).

Niemcy: stawka minimalna w transporcie - informacja z 8.01.2014

czwartek, 08-01-2015

W nawiązaniu do poprzednich komunikatów ZMPD dotyczących  nowych przepisów odnośnie płacy minimalnej w Niemczech przypominamy Państwu, że wszyscy zagraniczni operatorzy transportu mają obowiązek powiadamiania niemieckiej Administracji Celnej o operacjach transportowych realizowanych na/przez terytorium Niemiec.

Niemcy: stawka minimalna w transporcie - informacja z ostatniej chwili

ŚRODA, 07-01-2015

Przekazujemy poniżej informację ze strony Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie. Płaca minimalna w Niemczech – zmiany od 1.01.2015 r. w funkcjonowaniu na niemieckim rynku polskich firm usługowych, transportowych i agencji pracy tymczasowej.

Od teraz trudniej ukryć brak OC

poniedziałek, 05-01-2015

Policjanci otrzymali właśnie narzędzie, które umożliwia szybkie przesyłanie raportów z kontroli obowiązkowej polisy OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) zakończył wprowadzanie - systemu e-Zawiadomienia - dla komend w całej Polsce. Od 1 stycznia za brak ważnej polisy OC właściciel samochodu osobowego zapłaci 3,5 tys. zł kary.

Strony