Przepisy

Propozycje Pakietu Mobilności: szczegóły projektu

Szczegóły propozycji KE
3 dni – delegowanie
Cały drogowy transport międzynarodowy (z wyjątkiem tranzytu) ma być objęty zasadami delegowania pracowników. Stosowanie tych przepisów ma następować NIE od momentu przekroczenia granicy, „tylko” po upływie 3 dni pobytu w danym państwie członkowskim. Próg ten będzie liczony w skali miesiąca (dni będą się kumulować), a po jego przekroczeniu delegowanie ma objąć cały okres (nie będzie wyłączenia nawet tych 3 dni). Sumowany ma być nie tylko czas kierowania pojazdem, ale także okres innej pracy, oczekiwania i odpoczynku. Procedura samego delegowania ma zostać uproszczona – wymagana byłaby prosta notyfikacja bez konieczności tłumaczenia dokumentów na język każdego kraju czy posiadania przedstawiciela w kraju wykonywania operacji.
5 dni - kabotaż
Kabotaż ma być w pełni objęty zasadami delegowania, jako praca wykonywana w całości w innym kraju. Nie byłoby ograniczeń ilości operacji (obecnie 3 operacje), jednak czas na realizację kabotażu skrócono do 5 dni (obecnie 7 dni). Ponadto Komisja chce wprowadzić minimalne, procentowe progi obowiązkowych kontroli operacji kabotażowych w danym kraju.
 
2-3-4 - odpoczynek tygodniowy
Komisja przyjęła, że w 4-tygodniowym okresie rozliczeniowym kierowca może odebrać po sobie maksymalnie 2 skrócone odpoczynki tygodniowe, które w ciągu 3 tygodni muszą być skompensowane i dodane do regularnego odpoczynku. Regularny odpoczynek tygodniowy nie może być odebrany w kabinie pojazdu, a pracodawca jest zobowiązany zapewnić kierowcy odpowiednie miejsce do odpoczynku w przypadku, kiedy nie może być on odebrany w wybranym przez kierowcę prywatnym miejscu. Pracodawca jest zobligowany do takiej organizacji pracy kierowcy, aby mógł on powrócić do domu na odpoczynek tygodniowy przynajmniej raz w ciągu 3 następujących po sobie tygodni.
Letter-box
Komisja Europejska zamierza wyeliminować z rynku firmy - „skrzynki pocztowe”, przez przyjęcie nowych kryteriów dla siedziby przedsiębiorstwa. KE chce wymagać jasnego powiązanie pomiędzy siedzibą firmy a jej faktyczną i ciągłą działalnością gospodarczą w kraju rejestracji, proporcjonalnym zatrudnianiem pracowników czy przechowywaniem odpowiednich dokumentów w siedzibie. Poprawiona ma być także współpraca krajów członkowskich w zakresie wykrywania nadużyć.
Przypominamy stanowisko ZMPD  , w którym jednoznacznie stwierdzamy, że obecna polityka Komisji jest sprzeczna z deklarowaną w Białej Księdze Transportu liberalizacją rynku transportowego. Takie działania nie będą akceptowane przez nasz kraj i naszych przedsiębiorców.