NAJNOWSZE INFORMACJE

Węgry: uwaga na znaki dotyczące ważenia pojazdów

Na Węgrzech kierowcy muszą zwracać szczególną uwagę na znaki drogowe o zmiennej treści, w szczególności te nakazujące przejazd pojazdu przez wagi zainstalowane w ciągach głównych dróg.

26 nowych fotoradarów na polskich drogach - 2020 rok

Ogłoszono przetarg na zakup oraz instalację 26 fotoradarów, które usytuowane zostaną

w najbardziej niebezpiecznych miejscach w kraju. To kolejny etap realizowanego obecnie projektu rozbudowy CANARD, zakładającego zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących. 100 urządzeń pojawi się w nowych lokalizacjach, 11 urządzeń zostanie zainstalowanych w nieoznakowanych samochodach Inspekcji, a 247 urządzeń zastąpi dotychczas używane.

ZMPD o ograniczeniach dla ciężarówek o nacisku 11,5 t

Piotr Mikiel, dyrektor Departamentu Transportu ZMPD w Polsce dla Dziennika Gazety Prawnej o projekcie nowelizacji ustawy o drogach publicznych.

Pakiet Mobilności uzgodniony!

Nad ranem 12 grudnia negocjatorzy unijni porozumieli się co do ostatecznego kształtu Pakietu Mobilności, dyskusje trwały wiele godzin, od godz. 20:45 w środę 11 grudnia – informuje z Brukseli Margareta Przybyła, przedstawiciel ZMPD przy UE.

Nielegalni imigranci w ciężarówkach: Jak się bronić przed tym procederem?

Nielegalni imigranci włamują się do pojazdów i próbują przedostać się do państw, w których widzą swoją przyszłość, m.in. do Wielkiej Brytanii. Przewoźnicy i kierowcy narażeni są na bardzo poważne konsekwencje tego zjawiska.

Czechy: nowy system myta – rejestracja od 2 września br.

Do nowego, satelitarnego systemu opłat drogowych w Czechach można się rejestrować od 2 września br. System ruszy 1 grudnia 2019 roku.

Od 13 sierpnia 2019 roku nowe znaki odcinkowego pomiaru prędkości

Ministerstwo Infrastruktury opracowało nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości w celu odróżnienia go od pomiaru stacjonarnego. Nowy znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” będzie wskazywał fragment drogi objęty odcinkowym pomiarem prędkości, natomiast znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” koniec tego odcinka.

NSA: Ile odcinków drogi, tyle kar za przejazd bez opłaty

Opłata za przejazd drogą jest pobierana oddzielnie od każdego odcinka. Dlatego każde jej nieuiszczenie podlega indywidualnej ocenie i kwalifikacji prawnej, jako odrębny delikty. Oznacza to, że organ może nałożyć kilka kar za przejazd jedną drogą – uznał NSA.