NAJNOWSZE INFORMACJE

Uwaga! Niemcy: kary za odbiór odpoczynku tygodniowego w kabinie od 25 maja 2017 r.

31 marca 2016 r. niemiecki parlament zadecydował, że odbiór odpoczynku tygodniowego regularnego w kabinie pojazdu będzie w Niemczech karany.

Polska: ograniczenia ruchu w kwietniu 2017

W związku ze zbliżającymi się okresowymi ograniczeniami ruchu na terytorium Polski przypominamy, że zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju w następujących dniach:

- 15 kwietnia 2017 roku (sobota) – od 18:00 do 22:00,
- 16 kwietnia 2017 roku (niedziela) – od 08:00 do 22:00,
- 17 kwietnia 2017 roku (poniedziałek) - od 08:00 do 22:00,
 

18 kwietnia 2017 r. wejdzie w życie ustawa o monitorowaniu przewozów

3 kwietnia ustawa o systemie monitorowania drogowych przewozów towarów została opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Ustawa wejdzie w życie 18 kwietnia 2017 r. od 01.05.2017 zaczną obowiązywać kary dla uczestników przewozu!

Prezydent podpisał ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

03-04-2017
31 marca 2017 r. prezydent podpisał ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 21-32, art. 34 i art. 35 pkt 2, które są związane z nakładaniem kar administracyjnych oraz wymierzeniem kary grzywny. Przepisy te mają wejść w życie z dniem 1 maja 2017 r.

Wiceminister Jerzy Szmit z przewoźnikami drogowymi o najważniejszych sprawach branży

28 marca 2017 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit spotkał się z przedstawicielami organizacji zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych. W spotkaniu zorganizowanym w siedzibie MIB uczestniczył też dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Bogdan Oleksiak.

Kodeks karny zaostrzony. Zmiany też w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

27-03-2017
W Sejmie odbyło się trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z wnioskiem zawartym w Sprawozdaniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk 1343) - posłowie uchwalili projekt. Projekt uchwalono. Wejdzie w życie po upływie 14. dni od dnia publikacji. Oznacza to, że nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać jeszcze w pierwszej połowie roku.

Kary za ADR od 1 stycznia 2017 r bezprawne!

Po raz kolejny w Polsce mamy sytuację dotyczacą zaniedbania polegającego na nieogłoszeniu w dzienniku urzędowym zamian które zostały wprowadzone w 2017 roku.  Kary związane z przewozem towarów niebezpiecznych po 1 stycznia 2017 r nie mają podstawy prawnej! Zapraszamy wszystkich, którzy otrzymali decyzje administracyjne związane z przewozem towarów niebezpiecznych po 1 stycznia 2017 roku do kontaktu.

Uwaga: karty do tachografów ze skróconym terminem ważności

Kolejne problemy z kartami kierowców. W związku z zarejestrowanym błędem certyfikatu cyfrowego na kartach do tachografu skutkującym skróceniem terminu ważności wydanych kart odnotowane zostały przypadki, że karta zostaje uznana przez tachograf za nieważną szybciej, niż to wynika z informacji na niej nadrukowanej. Kto jest odpowiedzialny za takie niedopatrzenie, służby kontrolne w całej Europie będą z tego powodu nakładały wysokie kary na przewoźników!