Przepisy

Sprostowanie do rozporządzenia nr 165/2014

wtorek, 21-04-2015

Właściciele firm transportowych zastanawiają się, czy od 2 marca 2015 r. nie mają już obowiązku wystawiania kierowcom zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu. Przedstawiamy sprostowanie do nowego rozporządzenia nr 165.

O braku możliwości wyboru ośrodka medycyny pracy

poniedziałek, 13-04-2015

Jaka jest podstawa zapisu określającego właściwość miejscową wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy - ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej - pyta poseł Antoni Bądek. Sprawa dotyczy zapisu wprowadzonego do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

50 km za dużo - zabiorą prawo jazdy na 3 miesiące

poniedziałek, 06-04-2015

3 kwietnia 2015 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Jedna ze zmian przewiduje, że kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o minimum 50 km/h w obszarze zabudowanym stracą prawo jazdy na trzy miesiące.

Czas UTC w tachografie cyfrowym a przekroczenie limitów jazdy

środa, 25 marca 2015

Aktywności kierowcy prowadzącego pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy są rejestrowane w czasie UTC. Jednak analizowane są na podstawie czasu kraju, w którym odbywa się kontrola. Dzięki temu kierowca może uniknąć kary.

Wypłata ekwiwalentu za podróże służbowe

wtorek, 17-03-2015

Kierowca nie może domagać się od pracodawcy ryczałtu za nocleg w pojeździe, jeżeli pobierał dodatek do wynagrodzenia pokrywający wydatki związane z noclegiem za granicą. Taki wyrok wydał gdański sąd apelacyjny.

Kara dla przewoźnika po zebraniu rzetelnych dowodów - ciekawy wyrok WSA

wtorek, 17-03-2015

Główny inspektorat transportu drogowego może przekazać wojewódzkiemu inspektoratowi sprawę ukarania przewoźnika do ponownego rozpatrzenia, jeśli zabrakło kluczowych dowodów, np. przesłuchania zarządzającego transportem.

Powstanie elektroniczny rejestr przedsiębiorców transportu drogowego

sobota, 07-03-2015

Rejestr powstanie na bazie rejestrów funkcjonujących już w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (GITD), ewidencji prowadzonych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu. Celem nowelizacji ustawy o transporcie drogowym jest wdrożenie przepisów UE. Projekt znajduje się obecnie w konsultacjach publicznych.

Nie będzie trzeba okazywać zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu

środa, 18-02-2015

Od 2 marca 2015 r. dojdzie nowe odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 561/2006. Ponadto wreszcie zostanie ujednolicona kwestia kontroli wpisów manualnych na kartę kierowcy lub odręcznych na wykresówkę.

Strony