Przepisy

OZPTD protestuje do Minister Rodziny Pracy i Polityki Socjalnej

Obecnie firmy transportowe w całej Polsce spotykają się z nowym problemem w zakresie zatrudniania obcokrajowców. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia wydania zaświadczeń na drukach A 1. Zaswiadczenie A 1 potwierdza, że pracodawca odprowadza za pracownika składki ubezpieczeniowe w Polsce. Tego rodzaju dokument wymagany jest m.in. przy wykonywaniu przewozów do Niemiec, Francji, Włoch czy Belgii, ale również gdy polski pracodawca zatrudnia pracownika z Ukrainy, Bałorusi. Z tego powodu OZPTD wystosowało pismo do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
http://www.ozptd.pl/ozptd-protestuje-do-minister-rodziny-pracy-i-polityk...