Przepisy

Umowa ADR 2017 i instrukcje pisemne w pojeździe

04-08-2017
Do ZMPD dochodzą informacje, że przewoźnicy otrzymują kary za brak w pojazdach odpowiednich instrukcji pisemnych zgodnych z ADR. Gdy przewożone są towary podlegające pod te przepisy, wówczas
w określonych przypadkach taka instrukcja musi znajdować się  w pojeździe.

Rząd przyjął projekt ustawy o monitorowaniu przewozów - GPS w pojazdach

02-08-2017
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania  drogowego przewozu towarów, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Znowelizowana ustawa wprowadza nowe środki techniczne służące monitorowaniu przewozu towarów: lokalizator (telekomunikacyjne urządzenie końcowe wykorzystujące technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych wraz z aplikacją nieodpłatnie udostępnianą przez Krajową Administrację Skarbową do zainstalowania na smartfonie lub tablecie) i zewnętrzny system lokalizacji GPS (gromadzący dane geolokalizacyjne środka transportu przekazywane z zainstalowanego w nim  urządzenia wykorzystującego pozycjonowanie satelitarne i transmisję danych).

OZPTD protestuje do Minister Rodziny Pracy i Polityki Socjalnej

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego protestuje do Minister Rodziny Pracy i Polityki Socjalnej przeciwko praktykom ZUS, który wprowadza nowe niewspółmiernie uciążliwe bariery administracyjne uniemożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców transportu drogowego.

Pamiętaj by zgłosić cysternę do paliw!

Przypominamy, że w dniu 7 czerwca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności.

Ostrzeżenie MF: oleje smarowe to też ADR

Ministerstwo Finansów ostrzega przed przewozem tzw. olejów smarowych (różna nazwa handlowa) klasyfikowanych do kodów CN od 27101971 do 27101999, przemieszczanych przez obszar RP w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych i w obrocie krajowym, z użyciem cystern samochodowych oraz zbiorników z tworzyw sztucznych o pojemności 1000 l (tzw. mauzerów), przewożonych na naczepach samochodowych bez oznakowania znormalizowanymi tablicami ADR.

MiLoG: od 1 lipca 2017 r. zgłoszenie tylko online

Zgłaszanie delegowania pracownika do pracy w Niemczech za pośrednictwem faksu możliwe będzie tylko do 30 czerwca 2017 r.

Propozycje Pakietu Mobilności: szczegóły projektu

31 maja 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt Pakietu Mobilności. Przepisy w nim zawarte stanowią poważne zagrożenie dla przyszłości branży w Polsce i prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych w wielu innych krajach Unii Europejskiej.

18 kwietnia 2017 r. wejdzie w życie ustawa o monitorowaniu przewozów

3 kwietnia ustawa o systemie monitorowania drogowych przewozów towarów została opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Ustawa wejdzie w życie 18 kwietnia 2017 r. od 01.05.2017 zaczną obowiązywać kary dla uczestników przewozu!

Strony