Przepisy

Powstanie elektroniczny rejestr przedsiębiorców transportu drogowego

sobota, 07-03-2015

Rejestr powstanie na bazie rejestrów funkcjonujących już w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (GITD), ewidencji prowadzonych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu. Celem nowelizacji ustawy o transporcie drogowym jest wdrożenie przepisów UE. Projekt znajduje się obecnie w konsultacjach publicznych.

Nie będzie trzeba okazywać zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu

środa, 18-02-2015

Od 2 marca 2015 r. dojdzie nowe odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 561/2006. Ponadto wreszcie zostanie ujednolicona kwestia kontroli wpisów manualnych na kartę kierowcy lub odręcznych na wykresówkę.

Stanowisko BPiRD KGP, poparte opinią prawną Biura Prawnego KGP, dotyczące obowiązku kierowania wniosku o ukaranie do sądu

wtorek, 27-01-2015

Postępowanie w sprawach o wykroczenia oparte jest m.in. na zasadzie celowości pozwalającej na ocenę, czy konieczne jest wniesienie do sądu wniosku o ukaranie, czy też za wystarczające można byłoby uznać zastosowanie wobec sprawcy wykroczenia pozakarnych środków oddziaływania. Tym samym, funkcjonariusz Policji w każdym przypadku zobowiązany jest podjąć decyzję, co do trybu postępowania wobec sprawcy wykroczenia.

Niemcy: stawka minimalna w transporcie - PODSUMOWANIE - stan na 9 stycznia 2015 r.

piątek, 09-01-2015

Zgodnie z informacjami uzyskanymi dotychczas (do dnia 9 stycznia 2015 r.) od niemieckiej administracji celnej oraz niemieckiego ministerstwa pracy, nowy przepis ma zastosowanie do zagranicznych operatorów transportu wykonujących działalność transportową na terytorium Niemiec (kabotaż, międzynarodowe operacje transportowe do i z Niemiec, tranzyt - komunikaty ZMPD z dnia 19 i 23 grudnia 2014 r.).

Niemcy: stawka minimalna w transporcie - informacja z 8.01.2014

czwartek, 08-01-2015

W nawiązaniu do poprzednich komunikatów ZMPD dotyczących  nowych przepisów odnośnie płacy minimalnej w Niemczech przypominamy Państwu, że wszyscy zagraniczni operatorzy transportu mają obowiązek powiadamiania niemieckiej Administracji Celnej o operacjach transportowych realizowanych na/przez terytorium Niemiec.

Niemcy: stawka minimalna w transporcie - informacja z ostatniej chwili

ŚRODA, 07-01-2015

Przekazujemy poniżej informację ze strony Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie. Płaca minimalna w Niemczech – zmiany od 1.01.2015 r. w funkcjonowaniu na niemieckim rynku polskich firm usługowych, transportowych i agencji pracy tymczasowej.

Od teraz trudniej ukryć brak OC

poniedziałek, 05-01-2015

Policjanci otrzymali właśnie narzędzie, które umożliwia szybkie przesyłanie raportów z kontroli obowiązkowej polisy OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) zakończył wprowadzanie - systemu e-Zawiadomienia - dla komend w całej Polsce. Od 1 stycznia za brak ważnej polisy OC właściciel samochodu osobowego zapłaci 3,5 tys. zł kary.

Zakaz palenia przy ADR - zmiany 2015

piątek, 02-01-2015

Od dnia 1 stycznia 2015 r kierowca pojazdu z towarami niebezpiecznymi podczas operacji załadunku, rozładunku lub w sytuacjach awaryjnych  nie może używać papierosów elektronicznych oraz podobnych urządzeń. Powyższy zakaz wynika z następujących przepisów:

Strony