Przepisy

Węgry: nowy wymóg dokumentacyjny - zaświadczenie ze stacji diagnostycznej

ZMPD wyjaśnia ten problem. Poniżej znajduje się kopia pisma skierowanego do Ministerstwa Infrastruktury w tej sprawie.

Z informacji otrzymanych od Węgierskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych MKFE wynika, że podstawą wymagania przez tamtejsze służby zaświadczeń dotyczących badań technicznych w wersji papierowej jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylająca dyrektywę 2000/30/WE. Wedłg art. 7 dyrektywy państwa członkowskie UE mogą wymagać przechowywania w pojeździe takiej dokumentacji oraz udostępniania przez przedsiębiorcę i kierowcę pojazdu.

W związku z tym  zalecamy wyposażenie pojazdów w zaświadczenie o przeprowadzeniu badania techniczego wydanego przez diagnostów na stacjach kontroli pojazdów

 

#
Nazwa
Pobierz

1
pismo ZMPD do MI
pobierz PDF