Przepisy

Zatrudnianie cudzoziemców będzie prostsze

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (...) zdecydowało się na usprawnienie procesu uzyskiwania zezwoleń na pracę. Chodzi m.in. o składanie elektronicznych wniosków o zezwolenia, wydłużenie maksymalnego okresu, na jaki będzie można uzyskać oświadczenie dla niektórych cudzoziemców, oraz zniesienie obowiązku uzyskania tzw. testu rynku pracy dla cudzoziemców posiadających co najmniej roczny staż u pracodawcy. Oczywiście rozwiązania te należy ocenić pozytywnie, ale niektóre z nich mogą w praktyce powodować problemy. Szkoda też, że przy okazji ministerstwo nie zdecydowało się na wprowadzenie dalej idących zmian, które usprawniłyby procedury administracyjne dotyczące uzyskiwania zezwoleń na pracę i wpisywania oświadczeń do ewidencji, np. możliwość kontynuowania pracy po wygaśnięciu oświadczenia w przypadku osób ubiegających się o niebieską kartę.

Więcej na www.gazetaprawna.pl

Uwaga! Ministerstwo planuje, że nowa ustawa o rynku pracy wejdzie w życie już 1 stycznia 2019 r. Jej projekt został przekazany do konsultacji publicznych, tak więc warto teraz przyjrzeć się propozycjom resortu.

autorzy publikacji; Karolina Schiffter, Krzysztof Gruszka