Przepisy

Strefy ekologiczne Niemcy

Znaki wyznaczające strefy ekologiczne
W celu oznakowania strefy ekologicznej do niemieckiego kodeksu drogowego wprowadzono nowy znak drogowy noszący nr 270.1. Znak dodatkowy informuje, które pojazdy mogą wjeżdżać do danej strefy.  Koniec strefy ochrony środowiska oznaczony jest znakiem 270.2.

początek strefy   

pojazdy dop.do ruchu w strefie

 koniec strefy

 

Zapraszamy na stronę Urzędu Ochrony Środowiska (Umweltbundesamt)
gdzie znajdą Państwo pełny wykaz miast objętych strefą ekologiczną :
 
http://gis.uba.de/website/umweltzonen/umweltzonen.php