Technika

Wielton jako Centrum Badawczo-Rozwojowe

Przedsiębiorca, który stara się o status CBR powinien osiągać przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości co najmniej 1,2 mln euro wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Minimum 20% tej kwoty powinny stanowić przychody netto ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych. Dokumentacja musi zawierać opis badań lub prac badawczo-rozwojowych, jak również wyniki, a także wykaz uzyskanych akredytacji, patentów lub zastosowań w praktyce. Uzyskanie statusu CBR otwiera nam możliwość udziału w projektach naukowych finansowanych - m.in. z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podobnych zasadach, na jakich mogą to robić uczelnie, komentuje Piotr Kowalski, szef działu ds. innowacji w Wielton SA.
Wielton posiadając status CBR ma możliwość wnioskowania o dotacje na prace statutowe (w zależności od posiadanej kategorii), parametryzacje, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na potrzeby własne i jako usługi zewnętrzne.

CBR ma możliwość tworzenia funduszu innowacyjności na prace B+R uprawniającego do wykorzystania zasady przyspieszonej amortyzacji. I co ważne status taki oznacza, że producent naczep i przyczep z Wielunia będzie miał możliwość przeznaczania większych nakładów na działalność badawczą (o zyski z ulg podatkowych).

Centrum Badawczo-Rozwojowe oddane ma być jeszcze w tym roku. Powstanie w nim jedyna w naszej części Europy stacja do całopojazdowego badania naczepy. Zatrudnienie w dziale Badań i Rozwoju zwiększy się o ok. 20 inżynierów.

źródło: Wielton SA