Technika

Czas Pracy Kierowcy wg Volvo Trucks

Przerwy w jeździe i odpoczynek są niezbędne nie tylko z punktu widzenia wydajności pracy kierowcy i bezpieczeństwa jazdy - stanowią także prawny obowiązek. Jednak europejskie przepisy w tym zakresie są mocno rozbudowane i skomplikowane. Definiują zarówno krótsze przerwy podczas jazdy, jak i dłuższe okresy odpoczynku: dobowe i tygodniowe. W tych warunkach łatwo o błąd, którego konsekwencją mogą być kary finansowe, zarówno dla kierowcy, jak i firmy transportowej. Zaktualizowana usługa pokazuje czas aktywności kierowcy na 7-calowym wyświetlaczu wbudowanym w deskę rozdzielczą, w kabinie. Tym samym można na bieżąco śledzić czas pracy i z dużym wyprzedzeniem planować czasy przerw i wypoczynku. Jeżeli kierowca postanowi podzielić swój łączny, 45-minutowy czas przerw na dwa okresy: 15- i 30-minutowy, system uwzględni ten fakt i odpowiednio skoryguje wskazania.
Przede wszystkim jednak, system automatycznie uwzględnia skomplikowane zasady kompensacji czasu pracy, wskazując kiedy dokładnie należy odbyć pauzę dobową lub tygodniową.

Czas Pracy Kierowcy jest elementem oferowanego przez Volvo Trucks systemu zarządzania flotą Dynafleet. Na stronie systemu, gdzie dane o czasie pracy kierowców są przechowywane przez 2 lata, firma transportowa może sprawdzić, którzy dokładnie kierowcy są w stanie zrealizować nowe zlecenie bez ryzyka przekroczenia dozwolonego czasu jazdy.

Czas Pracy Kierowcy jest usługą ułatwiającą przestrzeganie przepisów UE dotyczących czasu jazdy i odpoczynku. Działa zgodnie z zapisami dyrektywy WE nr 561/2006 i wchodzi w skład Dynafleet, systemu zarządzania flotą, który pomaga w efektywnym użytkowaniu pojazdów. Nowa wersja usługi jest dostępna w nowym Volvo FH, Volvo FM i Volvo FMX. System grupuje usługi pomocne w ograniczaniu zużycia paliwa i poprawie efektywność transportu. Aktualnie Dynafleet jest oferowany w Europie, Brazylii, Australii i Afryce Południowej.

źródło: Volvo Trucks