Przepisy

Unia Europejska ułatwiła karanie kierowców

Wzrośnie wykrywalność sprawców wykroczeń drogowych w krajach UE. Od 7 listopada 2013 r. państwa będą przekazywać sobie dane o kierowcach łamiących przepisy.
 

Projekt zmian przepisów - Posłowie zapłacą mandaty?

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji kilku ustaw, który ma umożliwić karanie niektórych osób objętych immunitetem za wykroczenia drogowe bezpośrednio po zdarzeniu.

Punkty karne – bez zmian

Od 19 stycznia 2013 r. planowane były zmiany w zakresie naliczania i redukowania punktów karnych. Nowe regulacje w tym zakresie zostaną wprowadzone w życie od 4 stycznia 2016 r.

Nowela ustawy o kierujących pojazdami - opublikowana!

W Dzienniku Ustaw z datą 17 stycznia 2013 r. pozycja nr 82 opublikowano ustawę z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniającą ustawę o kierujących pojazdami.
 

Zmienione rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia - kurs reedukacyjny

W Dzienniku Ustaw datowanym na 7 stycznia 2013 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH 2012

Komenda Główna Policji: w 2012 r. na drogach najmniej zabitych od lat

W 2012 r. na drogach doszło do 36,5 tys. wypadków; zginęło w nich 3,5 tys. osób, a 45 tys. zostało rannych - wynika ze wstępnych danych policji. Choć liczba zabitych była najniższa od 1989 r., to w przeliczeniu na milion mieszkańców jest ona w Polsce wciąż wysoka.

2013 ROK - NOWE BLANKIETY PRAWA JAZDY

Resort transportu przygotował nowy wzór prawa jazdy. Wymaga tego nowa ustawa o kierujących pojazdami i dyrektywa unijna. Już od 2013 roku będą obowiązywać nowe wzory prawa jazdy.

Strony