Przepisy

Pakiet Mobilności: aprobata państw członkowskich UE

Państwa członkowskie UE podjęły 7 kwietnia decyzję o przyjęciu Pakietu Mobilności I w pierwszym czytaniu. Przeciwko opowiedziało się 9 krajów: Polska, Bułgaria, Rumunia, Litwa, Łotwa, Węgry, Cypr, Malta oraz Estonia. Belgia wstrzymała się od głosu przy rozporządzeniu regulującym zasady kabotażu.  

Zdaniem PIP w trakcie pandemii koronawirusa pracodawca może udzielać pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych bez ich zgody

W swoim stanowisku z 12 marca 2020 r. Państwa Inspekcja Pracy wypowiedziała się w sprawie udzielania pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych w okresie pandemii koronawirusa. Zdaniem PIP w takim przypadku dopuszczalne jest udzielenie zaległego urlopu nawet bez zgody pracownika. Pracodawca nie ma bowiem obowiązku ustalania terminu wykorzystania urlopu zaległego w porozumieniu z pracownikiem.

30 marca - ograniczenia: CH, MD, SK, HU, KZ, TR, BY, FI, SLO, ES, NO, UA, DE, RU, TM, FR, LV, GB, RO, DK, IT, GR - aktualizowane

Codziennie pojawiają się nowe informacje dotyczące wykonywania transportu towarowego, które natychmiast przekazujemy.

Okresowe badania lekarskie w trakcie epidemii – stanowisko GIP

Główny Inspektor Pracy wydał zalecenia związane z obowiązkiem wykonywania okresowych badań lekarskich w trakcie epidemii koronawirusa SARS CoV-2. Wprowadzone tymczasowe rozwiązania mają zminimalizować ryzyko zakażenia pracowników i rozprzestrzenienia się wirusa w zakładach pracy.

23 marca; ograniczenia i zwolnienia w FR, LV, GB, TR, RO, DK, IT - aktualizowane

Codziennie pojawiają się nowe informacje dotyczące wykonywania transportu towarowego.
Informacje z 23 marca
 

Brexit - co wyjście Wielkiej Brytanii z UE oznacza w 2020 r. dla firm

31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. 1 lutego 2020 r. jest:

  • datą wejścia w życie Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE,
  • pierwszym dniem, w którym UE będzie liczyć już 27 a nie 28 państw członkowskich,
  • pierwszym dniem rozpoczęcia okresu przejściowego, który będzie trwać do końca 2020 roku.
Wielka Brytania: nowe wymogi bezpieczeństwa

Od 26 października 2020 władze regionu Wielkiego Londynu (miasto i 32 gminy miejskie) wprowadzają nowy wymóg dla samochodów ciężarowych o dmc powyżej 12 t.  

Dania: Płaca minimalna - wstępne informacje

28.01.2020

Duński rząd opublikował porozumienie polityczne dotyczące wprowadzenia płacy minimalnej dla zagranicznych przewoźników wykonujących kabotaż (pojazdami powyżej 3,5 tony) lub wykonujących odcinek krajowy w  transporcie kombinowanym w Danii.

Strony